แนวทางลดปัญหาภัยธรรมชาติ

แนวทางลดปัญหาภัยธรรมชาติ

                      มีดังนี้

                      1.ช่วยกันห้ามทิ้งขยะลงคลองน้ำอาจทำให้น้ำคลองน้ำเน่าเสียหรือเป็นพิษ

                      2.ช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะช่วยลดปัญหาเรือนกระจก

                      3.เราศึกษาเรื่องที่จะศึกษาเเล้วหาวิธีแก้ไขควรเตรียมพร้อมรับมือกับภัยต่างๆได้

                      4.ช่วยกันรักษาป่าไม้ห้ามทำรายหรือตัด

                      5.ช่วยกันปลูกหญ่าแฝกไว้ที่ราบสูงเพื่อลดปัญหาดินถล่ม

45

Advertisements